Dlaczego należy szyfrować?

Obecnie, w czasach dostępności cenowej nowoczesnych technologii, istnieje znacznie wyższe zagrożenie podsłuchu, przechwytywania rozmów telefonicznych, niż kiedykolwiek wcześniej. Zaawansowane technologie są obecnie dostępne nie tylko dla jednostek specjalnych, rządowych itp. Dziś takie aplikacje są praktycznie dostępne dla każdego.

Groźba ujawnienia poufnych informacji stanowi zagrożenie zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym eksponowanych ludzi.

Potencjalne Zagrożenia

  • ujawnienie tajemnicy handlowej,
  • ujawnienie informacji konkurencji o zawieraniu umów, kontraktów,
  • ujawnienie wrażliwych i poufnych informacji technologicznych,
  • szantaż.

Kolejnym ryzykiem jest nadużycie informacji uzyskanych ze zgubionego lub skradzionego telefonu. Lista numerów telefonicznych w Twoim telefonie może mieć ogromną wartość dla przypadkowego znalazcy, który Twoje ifnormacje może próbować sprzedać konkurencji, brukowcom itd.

Aplikacja CryptoCult oferuje unikatowe rozwiązanie

  • szyfruje połączenia telefonów komórkowych, bez możliwości podsłuchu
  • zaszyfrowanie wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną i wiadomości SMS
  • uniemożliwia dostęp do wrażliwych informacji w przypadku, gdy telefon dostanie się w ręce osoby niepowołanej

Dzięki naszej aplikacji nie ma w tym przypadku dla Ciebie żadnego ograniczenia - możesz bezpiecznie rozmawiać przez telefon, wysyłać wiadomości z komputera lub SMS, prowadzić osobiste rozmowy,poufne spotkania, negocjacje przez telefon. W ten sposób zaoszczędzisz nie tylko wiele swojego cennego czasu, który spędziłbyś w podróży, jadąc na spotkanie biznesowe.

Zabezpieczenie komunikacji e-mail

Błednym jest założenie, że Twój e-mail możesz czytać tylko Ty /adresat. Zanim e-mail dotrze do Ciebie/adresata, przechodzi przez wiele serwerów, więc jest jakby do dyspozycji wielu osobom mającym dostęp do tych serwerów. Nie zaszyfrowany e-mail zostanie wysłany formacie odesłanym z Twojej poczty i w takim samym formacie zostanie odczytany przez inne osoby, w tym także przez stronę/odbiorcę. Natomiast dzięki zaszyfrowaniu wiadomości, e-mail w sieci ma formę nieczytelnego "łańcucha", który będzie miał sens tylko w momencie deszyfrowania za pomocą klucza publicznego, który zostanie wpisany przez Odbiorcę. wia, kontrahenta.